PRZEDMIOTY S2

Projektowanie architektoniczne proekologiczne, semestr 1 zimowy, rok 1
Projektowanie architektoniczne specjalistyczne, semestr 1 zimowy, rok 1
Projektowanie architektoniczne specjalistyczne, semestr 2 letni, rok 1
Ochrona własności intelektualnej (prawo aut.), semestr 2 letni, rok 1
Projektowanie przeddyplomowe, semestr 2 letni, rok 1
Projektowanie dyplomowe, semestr 3 zimowy, rok 2
Seminarium dyplomowe, semestr 3 zimowy, rok 2
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy, semestr 3 zimowy, rok 2
Filozofia zrównoważonego rozwoju, semestr 3 zimowy, rok 2
Ochrona własności przemysłowej, WZ, semestr 2 letni, rok 1
Ochrona własności przemysłowej, B, semestr 2 letni, rok 1
Seminarium dyplomowe, N2, semestr 3 zimowy, rok 2