Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Katedra Mieszkalnictwa i Podstaw Techniczno-Ekologicznych Architektury

AKTUALNOŚCI


ZESPÓŁ ARCHITEKTURY PROEKOLOGICZNEJ

dr hab. inż. arch. Marek A. Wołoszyn, prof. nzw. ZUT
Katedra Mieszkalnictwa i Podstaw Techniczno-Ekologicznych Architektury
Wydział Budownictwa i Architektury
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.
pryw. 72-002 Dołuje, ul Piękny Sad 8
mob.tel. 696148929 email: archmark@wp.pl


Zespół naukowy Architektury Proekologicznej oferuje badania, ekspertyzy i usługi projektowe w zakresie:
I. Budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego
II. Budownictwa energooszczędnego, proekologicznego i na zasadach zrównoważonego rozwoju

1- architektura energooszczędna (energy saving architecture):
- zero-energetyczne budownictwo,
- wykorzystanie energii słonecznej w architekturze i innych alternatywnych źródeł;

2- architektura proekologiczna (ecoarchitecture):
- materiały i konstrukcje proekologiczne w architekturze,
- cykl życiowy budynku i jego struktur cykl życiowy materiałów,
- oddziaływanie obiektu na otoczenie otoczenia na obiekt,
- zieleń w obiekcie i jego otoczeniu;

3- architektura na zasadach zrównoważonego rozwoju (sustainable architecture):
- rewitalizacja historycznych obiektów, centrów miast i zabudowy kwartałowej,
- projektowanie współuczestniczące i jego konsekwencje dla architektury,
- aspekty społeczne w rewitalizacji.
Katedra Mieszkalnictwa i Podstaw Techniczno-Ekologicznych Architektury została powołana poprzez przekształcenie się Zakładu Projektowania Architektonicznego (ZPA) na dwie katedry: Katedrę projektowania Architektonicznego i KMiPT-EA. Kierownikiem KMiPT-EA  został prof. nzw. dr hab. inż. arch. Marek A. Wołoszyn. W katedrze jest zatrudnionych na pełnym etacie 3 samodzielnych pracowników naukowych, 3 magistrów oraz doktorantów, którzy są na studiach wydziałowych doktoranckich.
 Pracownicy katedry  posiadają wieloletnie doświadczenie dydaktyczne, a także doświadczenie zawodowe (uprawnienia projektowe i wieloletni staż pracy w biurach projektowych). Pan arch. Furmańczyk Maciej jest także uznanym rzeczoznawcą w zakresie architektury (wykonał ponad 1500 ekspertyz). Pracownicy naukowo – dydaktyczni katedry opracowali programy nauczania nowych przedmiotów:
1.       Moduł - Projektowanie architektoniczne proekologiczne – studia S-2, sem. 1, wykłady + ćwiczenia projektowe - odpowiedzialny Wołoszyn Marek dr hab. inż. arch. prof. nzw.,  za co otrzymałem nagrodę Rektora ZUT w roku 2012. Wszystkie materiały do zajęć, pomoce i szczegółowy harmonogram, są dostępne przez internet na stronie katedry. Prowadzono zajęcia w języku angielskim dla studentów z wymiany Erazmus.
2.       Moduł – Projektowanie parametryczne z elementami BIM  – studia S-1, sem. 7, wykłady + ćwiczenia projektowe - odpowiedzialny Krystyna Januszkiewicz dr hab. inż. arch. prof. nzw., - nowy przedmiot wprowadzony od 2018/19 r.
3.       Moduł – Techniki i technologie w architekturze - – studia S-1, sem.4 , labolatoria - odpowiedzialny Wojtkun Grzegorz dr hab. inż. arch. wprowadzony do siatki od 2011 r.

Pracownicy katedry prowadzą 3 studenckie koła naukowe SKN:
1. SKN Architektura Projektowana Cyfrowo - opiekun Krystyna Januszkiewicz dr hab. inż. arch. prof. nzw., (wykorzystanie zaawansowanych technik komputerowych do modelowania architektury – Rhino);
2. SKN Eko-Architektura – opiekun Gradziński Piotr mgr inż. arch. (pogłębienie wiedzy w zakresie ekologii w architekturze i  zwiedzanie realizacji demonstracyjnych);
3. SKN Bioarchitektura - opiekun Wojtkun Grzegorz dr hab. inż. arch. (nowe tendencje w kształtowaniu środowiska mieszkaniowego, dostosowanie przestrzeni dla osób niepełnosprawnych i  zwiedzanie realizacji demonstracyjnych).

Nagroda dla SKN Eko-Architektura

W dniach od 25 do 26 listopada 2016 roku na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie po raz drugi odbyła się Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych. Sesja jest organizowana przez Dział ds. studenckich Zachodniopolskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wraz z Parlamentem Studentów ZUT oraz Pełnomocnikiem Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego. Była to jednocześnie VIII Uczelniana Sesja SKN. Patronat honorowy nad Sesją objęli: JM Rektor ZUT, dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw. i Prorektor ds. Studenckich dr hab. Arkadiusz Terman.
Miło nam poinformaować, iż Studenckie Koło Naukowe Eko-Architektura w tegorocznej II Sesji Kół Naukowych zajęło ponownie 2-gie miejsce.
http://www.zut.edu.pl/sesja-studenckich-kol-naukowych.html
2016
obrazek obrazek
2015
 obrazek obrazek


Międzynarodowe Warsztaty Architektoniczne w Budapeszcie

W dniach 17-22 listopada 2016r. w Budapeszcie odbyły się Międzynarodowe Warsztaty Architektoniczne.
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury oraz Szent István University, Ybl Miklós Faculty of Architecture and Civil Engineering, Budapeszt.
 W warsztatach uczestniczyli studencki z SKN Eko-Architektura oraz grupa międzynarodowa z Programu Erasmus+ organizatorem warsztatów był mgr inż. arch. Piotr Gradziński 
obrazekobrazek


1 Acer Sefa, Uludag University Bursa
2 Badoi Denisa Anamaria, University of Timisorara
3 Sirkinti Murat, Cukurova University Adana
4 Bouchaib Thomas, ESITC Cachan
5 Bouwmeister Rico, Saxion University Enschede
6 Bruins Robin, Saxion University Enschede
7 Canali Andrea, Universita degli Studi di Parma
8 Damla Özinal, Cukurova University Adana
9 Fabbi Alessandro, Universita degli Studi di Parma
10 Görkem Alaca, Nuh Naci Yazgan University Kayseri
11 Güven Ecem, Uludag University Bursa
12 Kaya Yekta Engin Tayyar, Nuh Naci Yazgan University Kayseri
13 Papotti Francesco, Politechnico di Milano
14 Pérez Fernández Ignacio, UGR ETSIE Granada
15 Matacz Pawel, West-Pomeranien University Szczecin
16 Kleszko Anna, West-Pomeranien University Szczecin
17 Szumska Magda Alicja, West-Pomeranien University Szczecin


SKN E-A
Martyna Dolecka (S2, 1rok, AiU), Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Marta Fornalczyk (S2, 2rok, AiU), Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Dominika Świadek (S2, 2rok, AiU), Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Ada Kowalska (S2, 2rok, B), Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie