PRZEDMIOTY S3

Wykład monograficzny 1, semestr 3 zimowy, rok 2
Architektura proekologiczna, semestr 4 letni, rok 2
Konsultacje opiekuna naukowego, semestr 1 zimowy, rok 1
Konsultacje opiekuna naukowego , semestr 2 letni, rok 1
Konsultacje opiekuna naukowego , semestr 3 zimowy, rok 2
Konsultacje opiekuna naukowego , semestr 4 letni, rok 2
Konsultacje opiekuna naukowego , semestr 5 zimowy, rok3
Konsultacje opiekuna naukowego , semestr 6 letni, rok 3
Wykład monograficzny 2, semestr 4 letni, rok 2
Seminarium doktoranckie, semestr 6 letni, rok 3