Prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Krystyna Januszkiwicz

Redaktor Naczelnym kwartalnika popularno-naukowego AV (Archivolta) 

Konsultacje:
czwartek 11:00-13:00
Pokój 215 
E-mail: krystyna_januszkiewicz@wp.pl  
Tematyka prac dyplomowych:  
- architektura projektowana cyfrowo: obiekty użyteczności publicznej z nastawieniem na sport i rekreację. 
- projektowanie zintegrowane (architekt-konstruktor), zastosowanie cyfrowych narzędzi projektowania systemu CAD/CAE/CAM w procesie projektowym, druk 3D, pliki dla wytwórcy. 
<span>Publikacje książkowe: 

 O projektowaniu architektury w dobie narzędzi cyfrowych - stan aktualny i perspektywy rozwoju, Oficyna Wydawnicza PWr. 2010.
Piękno konstrukcji mostowych, Wydawnictwo PK, Kraków 2012.
Estetyka konstrukcji mostowych