Prof. nzw. dr hab. inż. arch. Marek A. Wołoszyn

Strona Marek Wołoszyn

Absolwent kierunku architektura na WBiA Politechniki Szczecińskiej w roku 1980. Doktorat na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej w 1989 roku, habilitacja również na Politechnice Wrocławskiej. 
Specjalizuje się w zakresie architektury spełniającej zasady zrównoważonego rozwoju, szczególnie w architekturze energooszczędnej. Autor wielu realizacji z zakresu budownictwa: sakralnego, użyteczności publicznej (nagroda II st. Ministra Spraw Wewnętrznych i Admin. w roku 1998 za budynek Muzeum Przyrody Wolińskiego Parku Narod.) i mieszkaniowego, także rewitalizacji.

Konsultacje:
studenci S2 - czwartek  14:15 - 15:30 
konsultacje S1 - czwartek 9:15 - 10:00
Pokój 220
E-mail: archmark@wp.pl  

Tematyka prac dyplomowych:  
- projekty domów ekologicznych 
- projekty osiedli ekologicznych 
- projekty budynków użyteczności publicznej i architektury sakralnej 
- projekty rewitalizacji starej zabudowy z nowymi uzupełnieniami  Publikacje książkowe:  
  
Monografia: Ekorewitalizacja - zagadnienia architektoniczne, Wydawnictwo Exemplum, Szczecin-Poznań, 2013r.
Monografia: „Projektowanie rewitalizacji zabudowy czynszowej z z uwzględnieniem uwarunkowań ekologicznych, na wybranych przykładach śródmiejskiej zabudowy z XIX i początku XX w.”  IAiPP nr 44, Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej nr 585, Szczecin 2005 r., s.224
„Wykorzystanie energii słonecznej w budownictwie jednorodzinnym”, COIB Warszawa 1991;