Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  
Wydział Budownictwa i Architektury 
Katedra Mieszkalnictwa i Podstaw Techniczno-Ekologicznych Architektury  
ul. Żołnierska 50  
71-210 Szczecin  
Tel.: 91 449 56 76  
E-mail: kmiptea@zut.edu.pl
pok. 221
I piętro