Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

STUDIA STACJONARNE oraz NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

 


 

Lp.

 

PROMOTOR

 

 

TEMATYKA  PRAC  DYPLOMOWYCH

1.

DR HAB. INŻ. ARCH.

MAREK WOŁOSZYN

PROF. ZUT

 

·        projekty domów ekologicznych

·        projekty osiedli ekologicznych

·        projekty budynków użyteczności publicznej i architektury sakralnej

·        projekty rewitalizacji starej zabudowy

z nowymi uzupełnieniami

 

2.

DR HAB. INŻ.ARCH

KRYSTYNA JANUSZKIEWICZ

PROF. ZUT

·        architektura projektowana cyfrowo:

obiekty użyteczności publicznej z nastawieniem na sport i rekreację

·        projektowanie zintegrowane (architekt-konstruktor),  zastosowanie cyfrowych narzędzi projektowania systemu CAD/CAE/CAM w procesie projektowym, druk 3D, pliki dla wytwórcy

 

3.

DR HAB. INŻ. ARCH.

GRZEGORZ WOJTKUN

PROF. ZUT

·        zespoły zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

·        zabudowa uzupełniająca w mieszkalno-usługowa

·        rozwiązania studialne z zakresu mieszkalnictwa o charakterze perspektywicznym

·        humanizacja obszarów mieszkaniowych

·        obiekty użyteczności publicznej

·        obiekty odnowy biologicznej, opieki społecznej i rehabilitacji

·        obiekty oświaty i wychowania

 

 

DR INŻ ARCH.

KAROL KOWALSKI

Projektowanie architektoniczne z uwzględnieniem cyfrowego modelowania parametrycznego:

·        obiekty użyteczności publicznej, oraz zespoły urbanistyczne w tkance miejskiej (o mieszanej funkcji)

·        projekty obiektów zorientowanych na zmiany klimatyczne

·        projekty obiektów kultury – kluby, instytuty kultury, galerie, muzea, teatry, kina

·        projekty obiektów kultu - kościoły, kaplice

·        projekty obiektów eksperymentalnych z wykorzystaniem zaawansowanych cyfrowych modułów form-finding (RhinoVAULT), metod CFD oraz szybkiego prototypowania