Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

 


 

Lp.

 

PROMOTOR

 

 

TEMATYKA  PRAC  DYPLOMOWYCH

1.

DR HAB. INŻ. ARCH.

MAREK WOŁOSZYN

PROF. ZUT

 

·        projekty domów ekologicznych

·        projekty osiedli ekologicznych

·        projekty budynków użyteczności publicznej i architektury sakralnej

·        projekty rewitalizacji starej zabudowy

z nowymi uzupełnieniami

 

2.

DR HAB. INŻ.ARCH

KRYSTYNA JANUSZKIEWICZ

PROF. ZUT

 

·        architektura projektowana cyfrowo:

obiekty użyteczności publicznej z nastawieniem na sport i rekreację

·        projektowanie zintegrowane (architekt-konstruktor),  zastosowanie cyfrowych narzędzi projektowania systemu CAD/CAE/CAM w procesie projektowym, druk 3D, pliki dla wytwórcy

 

3.

DR HAB. INŻ. ARCH.

GRZEGORZ WOJTKUN

PROF. ZUT

·        zabudowa jednorodzinna

·        zabudowa uzupełniająca wielorodzinna

mieszkalno-usługowa

·        budynki mieszkalno-usługowe w zespole zabudowy

·        punkty opieki nad dzieckiem

·        przedszkole 2-oddziałowe

·        budynki użyteczności publicznej małokubaturowe

 

4.

DR INŻ ARCH.

KAROL KOWALSKI

Projektowanie architektoniczne z uwzględnieniem cyfrowego modelowania parametrycznego – projektowanie zorientowane na skutki globalnej zmiany klimatu:

·        obiekty użyteczności publicznej, oraz zespoły urbanistyczne w tkance miejskiej (o mieszanej funkcji)

·        projekty obiektów eksperymentalnych z wykorzystaniem zaawansowanych cyfrowych modułów form-finding (RhinoVAULT), metod CFD oraz szybkiego prototypowania