dr inż. arch. Piotr Gradziński

Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy Dydaktycznej z Zagranicą

Pokój 219 
Kontakt:
piotr.gradzinski@zut.edu.pl
pgradzinski@gmail.com  
Tel.: 506 565 104 
www.pgradzinski.zut.edu.pl

Tematyka prac dyplomowych:
S1
- Projekty małych obiektów użyteczności publicznej
- Projekty małych domów mieszkalnych i osiedli ekologicznych
- Projekty budynków mieszkalnych również w starej zabudowie z nowymi uzupełnieniami
S2/N2
- Projektowanie architektoniczne zorientowane na zmiany klimatu z uwzględnieniem Analizy i Oceny Cyklu Życia (ang. Life Cycle Assessment) w regeneratywnym procesie projektowania (ang. Regenerative Design)
- Tematy studialne z zakresu wpływu architektury na środowisko i wpływu środowiska na architekturę
- Projekty obiektów użyteczności publicznej, oraz zespoły urbanistyczne w tkance miejskiej
- Projekty architektury sakralnej
- Projekty domów i osiedli ekologicznych
- Projekty budynków mieszkalnych również w starej zabudowie z nowymi uzupełnieniamiprojektowania (ang. Regenerative Design)

PAWIO
- Projektowanie wnętrz według zasad zrównoważonego rozwoju
- Projektowanie wnętrz użyteczności publicznej
- Projektowanie wnętrz i otoczenia obiektów sakralnych
- Projektowanie obiektów i przestrzeni wystawienniczychAbsolwent Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Wydziału Budownictwa i Architektury (kierunek: Architektura i Urbanistyka) oraz Podyplomowych Studiów Architektury i Projektowania Wnętrz.
Idee ekologiczne w architekturze rozwijał także na studiach doktoranckich w dyscyplinie filozofia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. 
Zajęcia z architektury prowadził w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz średnich m.in. w ramach programów NCK i IARP. 
Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Eko-Architektura.
Inicjator wyjazdów naukowo-badawczych wraz ze studentami oraz warsztatów tematycznych.
Członek „Komisji Kształtowania Przestrzeni Polski Północnej” Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Gdańsku.
Członek The Centre for Philosophical Studies of History przy Uniwersytecie Oulu.
Zainteresowania naukowe poświęca architekturze na zasadach zrównoważonego rozwoju.