dr inż. arch Karol Kowalski

Pokój: 223
E-mail: Karol.g.kowalski@gmail.com
Tematyka prac dyplomowych:
Projektowanie architektoniczne z uwzględnieniem cyfrowego modelowania parametrycznego – projektowanie zorientowane na skutki globalnej zmiany klimatu:
- obiekty użyteczności publicznej, oraz zespoły urbanistyczne w tkance miejskiej (o mieszanej funkcji),
- projekty obiektów eksperymentalnych z wykorzystaniem zaawansowanych cyfrowych modułów form-finding (RhinoVAULT), metod CFD oraz szybkiego prototypowania.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA:
Absolwent kierunku Architektura i Urbanistyka ZUT w Szczecinie. Doktorat pt. „Modelowanie parametryczne w projektowaniu obiektów architektonicznych o formie swobodnej” obroniony z wyróżnieniem na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT w 2019 roku. W badaniach naukowych podejmuje problematykę modelowania parametrycznego  w architekturze XX i XXI wieku oraz rozwoju technologii cyfrowych, i rozwiązań strukturalnych nastawionych na wydajność ekologiczną. Specjalizuje się w modelowaniu parametrycznym zarówno od strony informatycznej jak i praktycznego zastosowania tego rodzaju narzędzi cyfrowych w projektowaniu architektury.

Wybrane publikacje:
1. Karol Gracjan Kowalski, Przebudowa Palazzo Unione Militare, Archivolta, No. 4, 2014, s. 36-45.
2. Krystyna Januszkiewicz, Karol Gracjan Kowalski, Architektura krzywoliniowa w przestrzeni zabytkowej miast, Politechnika Śląska, Gliwice 2016, s. 75-86.
3. Krystyna Januszkiewicz, Karol Gracjan Kowalski, A non-linear shaped architecture in urban space, Architecture Civil Engineering Environment, Vol.10, Silesian University Technology, Gliwice 2017, s. 5-11.
4. Karol Gracjan Kowalski, Krystyna Januszkiewicz, Envisioning “City oasis” on the urban environment. Climate change oriented design for air purification in big cities, konferencja SGEM 2017 Vienna Green, Wiedeń 2017, s. 381-388. (Web of Science)
5. Karol Gracjan Kowalski, Krystyna Januszkiewicz, A parametric green architecture in urban space. A new approach to design environmental-friendly buildings, konferencja SGEM 2017 Vienna Green, Wiedeń 2017, s. 735-742. (Web of Science)
6. Krystyna Januszkiewicz,  Karol Gracjan Kowalski, Parametric architecture in the urban space, konferencja WMCAUS, Praga 2017, s. 1-10. (Web of Science)
7. Krystyna Januszkiewicz, Karol Gracjan Kowalski, Air purification in highly-urbanized areas with the use of TiO2. New approach in designing urban public space with beneficial human condition, konferencja WMCAUS, Praga 2019, s. 1-10. (Web of Science)

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA:
W ramach działalności dydaktycznej na uczelni prowadzi zajęcia na pierwszym i drugim stopniu studiów z przedmiotów obejmujących zakresem projektowanie parametryczne oraz projektowanie specjalistyczne. Współinicjator i współzałożyciel koła naukowego Architektury Projektowanej Cyfrowo. Specjalista w zakresie modelowania parametrycznego w programach Rhinoceros oraz Grasshopper.