mgr inż. arch. Grzegorz Ferber

Pokój 222 
E-mail: ferber@op.pl  

Tematyka prac dyplomowych:
- projekty domów jednorodzinnych
- projekty obiektów użyteczności publicznej
- projekty obiektów sportu i rekreacji oraz marin
- projekty małych zespołów zabudowy mieszkaniowej

Działalność projektowa od roku 1976: początkowo w Biurze „ Miastoprojekt Szczecin”, latach 1982-1996  własna działalność projektowa na terenie Hiszpanii (Biuro projektowe Grzegorz Ferber, Graciela Forte Villanueva), po roku 1996 – Biuro projektowe „Archimedes”, Biuro projektowe „Ferber – Burbicki, Architekci (FBA), PZ-Studio
Funkcje pełnione w organizacjach zawodowych i społecznych Po roku 1996:  Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) – Oddział Szczecin, Przewodniczący Zachodniopomorskiej okręgowej Izby Architektów, Fundator i prezydent Fundacji „Animatica”, Naczelny redaktor i przewodniczący Międzynarodowej rady Artystycznej pisma „Marearcticum”, Prezes stowarzyszenia „Wielki Szczecin”, Prezes Konsorcjum Biur Projektowych „Śródodrze”

Wybrane prace projektowe I studialne zrealizowane w ciągu 10 ostatnich lat:
Zagospodarowanie obszarów nadwodnych na terenie miasta Gryfino (Urząd Miasta Gryfino) (Biuro FBA),  Inne wybrane projekty zresalizowane biurze proj “FBA”: Salon Firmy Chrysler – Daimler, Projekt zagosporarowania terenów dla Akademii Rolniczej w Szczecinie, Kino z Domem Kultury w Szczecinku, Zespół usługowy przy osiedlu Różane w Szczecinie, projekty zabudowy mieszkaniowej dla firmy “Neptun Developer” w Szczecinie, Projekt zagospodarowania obszarów okolicy ul. Kolumba w Szczecinie (Fundacja “Animatica” i Studio PZ”) , Projekt zagospodarowania terenów dworca Szczecin Główny (dla Urzędu Miasta Szczecin), Prace studialne i projekt zagospodarowania terenu szczecińskiego “Śródodrza” (Fundacja “Animatica” i Konsorcjum “Śródodrze”), Realizacja trzech zespołów mieszkanowych na terenie Szczecina (dla TBS-Prawobrzeże (na podstawie wygranych konkursów (Biuro proj. “FBA”)), Opracowanie zagospodarowania obszaru “Dąbie Małe” w Szczecinie (Studio PZ we współpracy z arch. Stefanem Kuryłowiczem”, Zabudowa mieszkaniowa Osiedla “Małe Błonia” w Szczecinie (dla firmy BBI) (Biuro Studio PZ), Projekt zabudowy czterech kwartałów na terenie szczecińskiego Podzamcza (rejon pomiędzy ul. Środowa, Kłodna, Mała Odrzańska, Panieńska) (dla firm “Status” i “Apartamenty Podzamcze”).
Wybrane prace organizacyjne, organizacja wystaw I konferencji (po roku 2007):
-Organizacja Międzynarodowego Konkursu “Dom na wodzie” (Fundacja “Animatica) oraz kilku wystaw pokonkursowych na terenie Polski, Konkurs Ogólnopolski “Śródmieście – “Mieszkać inaczej” (Fundacja “Animatica”) oraz konferencji i wystaw pokonkursowych, Warsztaty Architektoniczne tematyka zagospodarowania wybranych obszarów Szczecina dla Architektów i Studentów Architektury (Płoty – Fundacja “Animatica”), Organizacja warsztatów projektowych dla rejonu szczecińskiego dworca, ul. Kolumba i wyspy Jaskółczej w Szczecinie (Fundacja “Animatica” wraz ze studem PZ), Organizacja wystaw i Ogólnopolskich plenerów plastycznych (Fundacja “Animatica”).
Od roku 1996 -  praca na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technolochicznego (obecnie – na stanowisku starszego wykładowcy)