Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Banachowicz Marta (doktorant)
 • Design and manufacturing of glass panels for curvilinear building envelopes; 11th Confer ence on Advanced Building Skins, , Bern 2016, Indexed: Reuter, Springer, SCopus, Elsevier Science Direct
 • Banachowicz Marta (doktorant), Januszkiewicz Krystyna; Glass as a Component of Curvilinear Architecture in 21st Century, Procedia Engineering 161, Elsevier Science Direct , 2016Fidor Jakub (doktorant):
 • Ekologiczne i energooszczędne rozwiązania na wystawie EXPO 2015, Architecturae et Artibus, vol.8,no.1(27)
 • POSTER The fundamentals of energy-efficient construction; Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2015, Sesja Posterowa I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Młodzi Naukowcy w Polsce
 • Plus-energetyczne budownictwo jednorodzinne, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce : monografie, Architektura Tom. 1, 2016


Gradziński Piotr:
 • Autorstwo rozdziału w monografii pt.: Architektura zmienna w cyklu życia, Habitaty: reaktywacja małych społeczności lokalnych Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2016
 • Autorstwo rozdziału w monografii pt.: Światło w architekturze - nowe spojrzenie, Light in architecture - a new look", Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2015
 • Autorstwo rozdziału w monografii pt.: Materia w procesie projektowym architektury, "Materiality in the design process of architecture", Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2015
 • Autorstwo rozdziału w monografii pt.: Cykl życia materiału w kształtowaniu architektury, Life cycle of material in the architecture shaping, Publikacja recenzowana w monografii pt. Badania interdyscyplinarne w architekturze 1, Tom 1 pt. Problemy jakości środowiska w kontekście zrównoważonego rozwoju., Wydawca: Wydział Architektury Politechniki Śląskiej
 • Autorstwo rozdziału w monografii pt.: Integracja budynku ze środowiskiem, Building integration with the envitonment, Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 2014
 • POSTER Pro-ecological analysis in architectural design, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2015, Sesja Posterowa I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Młodzi Naukowcy w Polsce
 • Światło w architekturze – nowe spojrzenie , Ogólnopolska Konferencja Naukowa I Wyjazd Naukowo-Studialny Niemcy, Holandia, Zielona Góra 3-7.09.2015
 • Application The Building Information Modeling (BIM) Software In The Climate Change-Oriented Urban Design, 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, Bułgaria
 • Architektura natury, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce : monografie, Architektura i urbanistyka. Cz. 2, 2016
 • Analiza architektury domów jednorodzinnych na przykładzie Pomorza Zachodniego, Ogólnopolska Konferencja Młodzi Naukowcy w Polsce Badania i Rozwój, 23.11.2015
 • Architektura natury, Ogólnopolska Konferencja Młodzi Naukowcy w Polsce Badania i Rozwój, 23.11.2015
 • Materiał (substancja i energia) w procesie projektowym, Ogólnopolska Konferencja Młodzi Naukowcy w Polsce Badania i Rozwój, 12.06.2015
 • VITAM MODULARI. Wewnątrz budynku, Ogólnopolska Konferencja Młodzi Naukowcy w Polsce Badania i Rozwój, 12.06.2015
 • Materiality in the design process – building integration with the environment, Book of Abstracts of the International Conference on Changing Cities II: Spatial, Design, Landscape; Socio-economic Dimensions, Greece, June 22-26
 • Architektura - ekologiczny transport materiału, Architecture – ecological transportation of the material, VI Międzynarodowa Naukowa Konferencja Logistyczna WSL FORUM 2015
 • Przestrzeń cyfrowa arealny nowy świat, Digital space unreal new world, Architecturae et Artibus, vol.7,no.1(23)
 • Architektura - ekologiczny transport materiału, Architecture – ecological transportation of the material, LOGISTYKA 3/2015
 • Gradziński Piotr, Mikołaj Heigel Architektura ekologiczna na terenach poprzemysłowych, nadwodnych, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce : monografie, Architektura i urbanistyka. Cz. 2, 2016


Januszkiewicz Krystyna:
 • Rola technologii cyfrowych w projektowaniu i budowaniu architektury efektywnej ekologicznie, Ogólnopolska Konferencja naukowa I wyjazd naukowo-studialny Niemcy, Holandia, Zielona Góra 3-7.09.2015
 • Projektowanie morfo-ekologiczne jako strategia dla zrównoważonego rozwoju, Ogólnopolska Konferencja naukowa I wyjazd naukowo-studialny Niemcy, Holandia, Zielona Góra 3-7.09.2015
 • Constructing Non-Linear Shaping Envelops in Current Architecture, Procedia Engineering 161, Elsevier Science Direct 2016
 • Projektowanie parametrtyczne oraz prametryczne narzedzia cyfrowe w projektowaniu architektonicznym / Parametric design and parametric digital tools in architectural design, Architecturae at Artibus, 12/2016
 • monografia: Projektowanie morfoekologiczne strategią dla efektywności i zrównoważonego rozwoju środowiska zbudowanego, Publikacja recenzowana w monografii pt. Badania interdyscyplinarne w architekturze 1., Tom 1
 • pt. Problemy jakości środowiska w kontekście zrównoważonego rozwoju. Wydawca: Wydział Architektury Politechniki Śląskiej
 • Glass fiber-reinforced concreto as a component the non-linear shaped structural envelop in current architecture. Beton zbrojony włóknem szklanym jako komponent nieliniowo kształtowanych przekryć strukturalnych w architekturze najnowszej. Poster, 11 th Central European Congress on Concrete Engineering, 1-2.10.2015, Hainburg 2015, Austria
 • Januszkiewicz Krystyna, Karol Kowalski (doktorant) Architektura krzywoliniowa w przestrzeni zabytkowej miast, Publikacja recenzowana w monografii pt. Badania interdyscyplinarne w architekturze 1., Tom 2 pt. Przestrzenie publiczne w mieście. Wydawca: Wydział Architektury Politechniki Śląskiej,
 • Januszkiewicz Krystyna Baliński Grzegorz (student ZUT), "Digital tectonic design as a fresh approach to architectural design methodology" Procedia Engineering 161, Elsevier Science Direct 2016
 • Januszkiewicz Krystyna Banachowicz Marta (doktorant) Glass as a Component of Curvilinear Architecture in 21st Century, Procedia Engineering 161, Elsevier Science Direct (2016)
 • Januszkiewicz Krystyna, Gudaczewska Sylwia (student ZUT), Orlowski Piotr(student ZUT) Antidepressant Infrastructure for Vertical Cities. Experimental approach to investigate antidepressant structures for regions
 • in rapid development, 4th Annual International Conference on Architecture and Civil Engineering (ACE) 25 - 26 April 2016, Singapore, GSTF 2016, indexed: Springer, Reuters, Scopus
 • Januszkiewicz Krystyna, Paszkowska Natalia (doktorant) Climate change adopted building envelope fpr the urban environment A new approach to architectural design, 16 th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2016, Go Green Vienna 2016, indexed Springer Reuters
 • Januszkiewicz Krystyna, Paszkowska Natalia (doktorant) Architektura performatywna w miejskiej przestrzeni publicznej, Publikacja recenzowana w monografii pt. Badania interdyscyplinarne w architekturze 1., Tom 2 pt. Przestrzenie publiczne w mieście. Wydział
 • Architektury Politechniki Śląskiej
 • Januszkiewicz Krystyna, Paszkowska Natalia (doktorant) Towards the new baroque within the historic copntext of a city W kierunku nowego baroku w historycznym kontekście miasta. Publikacja recenzowana w monografii pt. Envisioning architecture: image, perception and communication of heritage, Wydawca: Łódź Uniwersity of Technology
 • Januszkiewicz Karystyna, Matusewicz Tomasz Rysunek i malarstwo wobec technologii cyfrowych XXI w. Środowiska immersyjne i projektowanie przeżyć. Publikacja recenzowana w monografii 485 pt. Wyzwania XXI wieku. Rysować, malować czy skorzystać z komputera, Tom 2 pt. Mistrzowie, nauczyciele i uczniowie. Architekt i jego warsztat rysunkowy.: Politechnika Krakowska,
 • Januszkiewicz Krystyna, Sołowczuk Alicja Most autostradowy Szejka Zayeda w Abu Zabi – dzieło inżynierii i architektury, Czasopismo Inżynieria i
 • Budownictwo 5/2015, Wydawca: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Warszawa 2015


Wojtkun Grzegorz:
 • Modern architecture and urban planning – their provenance and ideological aspects, Rola planowania przestrzennego w zrównoważonym rozwoju. VI International Scientific Conference from the series Phenomena of Borderland/ VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Fenomeny Pogranicza Wydział Budownictwa i Architektury, ZUT w Szczecinie 2016
 • Niderlandzka kultura materialna a mieszkalnictwo do schyłku „Złotego Wieku” , Przestrzeń i Forma, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin, 27/2016
 • Nowoczesne mieszkalnictwo w Stanach Zjednoczonych a pryncypia europejskiej awangardy w architekturze, Przestrzeń i Forma”, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin, 2015, 22/2015
 • Kształtowanie się nowoczesnej szwedzkiej architektury i mieszkalnictwa – awangarda bez rewolucji, Przestrzeń i Forma”, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin, 2015, 24/2015
 • Nowoczesne mieszkalnictwo w Stanach Zjednoczonych a pryncypia europejskiej awangardy w architekturze, Przestrzeń i Forma”, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin, 2015, 22/2015
 • Kształtowanie się nowoczesnej szwedzkiej architektury i mieszkalnictwa – awangarda bez rewolucji, Przestrzeń i Forma”, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin, 2015, 24/2015Wołoszyn Marek:
 • Passive systems in raising Energy efficiency of public utility buildings – action simulations, ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT” The Silesian University of Technology, Gliwice, Vol. 9 No 2/2016
 • Analises of public utility building designs aimed at their Energy efficiency improvement, EDUCATION FOR RESEARCH, RESEARCH FOR CRATIVITY” Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2016
 • Systemy bierne w podnoszeniu efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – symulacje działania , Ogólnopolska Konferencja naukowa I wyjazd naukowo-studialny Niemcy, Holandia, Zielona Góra 3-7.09.2015
 • Początki nauczania architektury w Szczecinie, rola prof. dr inż. Piotra Zaremby, Przestrzeń i Forma” Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Nr 22/2014Zaremba Konrad (doktorant):
 • Application of the Genetic Algorithm for a Geometry Rationalisation of a Load-bearing Structure for Free-form Roof, Procedia Engineering indexed in SCOPUS
 • Poster Genetic Algorithms for Geometry Rationalization, Poster prezentowany na konferencji Advances in Architectural Geometry w Zurychu
 • Genetic Algorithms for facade geometry optimalisation, Advanced Building Skins 2-3 October 2016, Bern 2016
 • Nowy Uniwersytet Politechniczny na Florydzie, Czasopismo Archivolta 4(64)2014
 • Efektywność energetyczna budynków w świetle technik cyfrowych w projektowaniu architektonicznym, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2015
 • Poster Form follows user, Shape of Logic Conference, poster session
 • Poster „Praktycznie Parametryczne, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2015, Sesja PosterowaFidor Jakub, Piotr Gradziński, Krystyna Januszkiewicz, Marek Wołoszyn: wystawa zbiorowa ZRÓWNOWAŻONE ŚRODOWISKO ŻYCIA, WŁOCHY - NIEMCY – HOLANDIA” w Galerii Architektury i Sztuki na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, od 30.05.2016